UCHWAŁA NR 24/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 12.07.2018 r.

 

w sprawie: uchwalenia planu gospodarczo-finansowego osiedla „RUTA” na 2019 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust.2 pkt. 1,2,3 Regulaminu Rady Przedstawicieli Osiedla S.M. „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” uchwala Plan Gospodarczo-Finansowy Osiedla „RUTA” na 2019 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Miesięczna stawka opłaty na eksploatację osiedla w 2019 roku pozostaje na poziomie roku 2018 i wynosi 1,58 zł/lokal.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust.  5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 10:16, 29 listopada 2018

Kategorie: 2018