UCHWAŁA NR 15/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 19.04.2018 r.

w sprawie: likwidacji grupowych podstacji cieplnych (PC-1 i PC-2) i hydroforni (H-1 i H-2) przy ul. Sasankowej 6 i ul. Różanej 2 w osiedlu „Ruta”.

Działając na postawie § 4 ust.2 pkt. 11, 14 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia, ustala się co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” wyraża zgodę na:

  1. Przebudowę przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej osiedlowego systemu dostawy energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody poprzez likwidację grupowych podstacji cieplnych (PC-1 i PC-2) przy ul. Sasankowej 6 i ul. Różanej 2 w osiedlu „Ruta” i wykonaniu indywidualnych węzłów ciepła w budynkach.
  2. Likwidację przez Spółdzielnię Mieszkaniową CZUBY hydroforni grupowych H-1 i H-2 (zlokalizowanych przy ww. podstacjach) oraz wykonanie zestawów hydroforowych w budynkach wysokich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 11:58, 5 czerwca 2018

Kategorie: 2018