UCHWAŁA NR 49/2017
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 14.12.2017 r.

w sprawie: ustawienia pojemnika na małe elektrośmieci od ul. Różanej na trawniku po lewej stronie od budynku Lubelskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt. 11 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z pismem Lubelskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” pozytywnie akceptuje ustawienie pojemnika na ciągu pieszo-jezdnym przed wejściem do lokalu LPGK w budynku przy ul. Różanej 1.Rada uznała taką lokalizację jako bardzo korzystną ze względu na dostęp, dojazd oraz dozór pozwalający na utrzymanie czystości i porządku – jednocześnie nie powodującą ograniczania i niszczenia zieleni osiedlowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 15:39, 17 marca 2018

Kategorie: 2017