UCHWAŁA NR 34/2017
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 07.09.2017 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków z funduszu remontowego na rok 2017 dla nieruchomości przy ul. Dziewanny 11, 13, 15.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt. 3, 12 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”postanawia dokonać zmiany planu funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Dziewanny 11, 13, 15 na rok 2017 w poz. „wykonanie remontu podestów przy wejściach do klatek schodowych w budynkach przy ul. Dziewanny 11,13,15” zwiększając koszt robót z 20.000 zł. na 22.000 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 08:14, 6 listopada 2017

Kategorie: 2017