UCHWAŁA NR 32/2017
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 27.07.2017 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków z funduszu remontowego ogólnoosiedlowego na 2017 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust.2 pkt 1,3,12 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”postanawia dokonać zmiany w planie wydatków na rok 2017 z funduszu remontowego ogólnoosiedlowego polegającej na dodaniu poz.” montaż 2 szt. metalowych huśtawek podwójnych: po 1 szt. na plac zabaw przy ul. Sasankowej 1-3 oraz na plac przy ul. Sasankowej 3-5” i przeznacza na ten cel kwotę 6.000 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 10:09, 7 września 2017

Kategorie: 2017