UCHWAŁA NR 24/2017
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 22.06.2017 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków z funduszu remontowego ogólnoosiedlowego na 2017 r. os.RUTA.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt. 1, 3, ust. 11 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Na wniosek Przewodniczącego zebrania, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia dokonać zmiany w planie na rok 2017 funduszu remontowego ogólnoosiedlowego os. Ruta polegającej na dodaniu poz. „remont chodnika- wymiana nawierzchni na kostkę brukową ” przy ul. Różanej na wysokości budynku nr 12 i przeznacza na ten cel kwotę w wysokości 10.000 zł. Powyższe stanowi realizację robót dodatkowych związanych z remontem ulicy Różanej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 16:08, 21 lipca 2017

Kategorie: 2017