UCHWAŁA NR 2/2017
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 23.02.2017 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków z funduszu remontowego na 2017 r.dla nieruchomości przy. ul. Stokrotki 1, 3, 5 ,7

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt. 3 , ust. 12 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Na wniosek Przedstawiciela nieruchomości przy ul. Stokrotki 1, 3, 5, 7, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia dokonać zmiany w planie na rok 2017 funduszu remontowego nieruchomości przy Stokrotki 1, 3, 5, 7 polegającej na rezygnacji z poz. „wymiana drzwi wewnętrznych na piętrach budynków przy ul. Stokrotki 1, 3, 5, 7” i dodaniu nw. nowych:
– wymiana drzwi do piwnic w budynkach przy ul. Stokrotki 1,3,5,7 przeznaczając na ten cel kwotę w wysokości 12.000 zł;
– docieplenie stropodachów w budynkach przy ul. Stokrotki 1, 3, 5,7 przeznaczając na ten cel kwotę w wysokości 41.000 zł;
– odnowienie (lifting) kabin dźwigowych szt. 7 w budynkach przy ul. Stokrotki 1, 3,5 ,7 przeznaczając na ten cel kwotę w wysokości 41.000 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania..

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 09:02, 26 maja 2017

Kategorie: 2017