UCHWAŁA NR 19/2017
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 22.06.2017 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków z funduszu remontowego na rok 2017 dla nieruchomości przy ul. Sasankowej 1, 3, 5.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt. 3 , ust. 12 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Na wniosek Przedstawiciela nieruchomości przy ul. Sasankowej 1, 3, 5 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia dokonać zmiany planu funduszu remontowego nieruchomości przy  ul. Sasankowej 1, 3, 5 na rok 2017 dodając poz. „przywrócenie właściwego stanu technicznego wszystkich pionów kuchennych poprzez ich uszczelnienie oraz oczyszczenie chemiczne i mechaniczne”- w budynkach przy ul. Sasankowej 1, 3, 5 i przeznacza na ten cel kwotę w wysokości 17,500 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 16:05, 21 lipca 2017

Kategorie: 2017