UCHWAŁA NR 16/2017
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 22.06.2017 r.

w sprawie: remontu elewacji w budynkach przy ul. Różanej 18 oraz ustalenia stawki na jej sfinansowanie.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt.1, 3 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Przedstawiciela nieruchomości przy ul. Różanej 18 w sprawie remontu elewacji budynku oraz ustalenia stawki na jej sfinansowanie, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla postanawia skierować sprawę do Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi celem wypracowania stanowiska i przedłożenia Radzie Przedstawicieli Nieruchomości stosownych wniosków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 15:58, 21 lipca 2017

Kategorie: 2017