UCHWAŁA NR 1/2017
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 23.02.2017 r.

w sprawie: zakupu profesjonalnych kamer dla osiedla „Ruta”

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 11, 12 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

W celu poprawy stanu bezpieczeństwa w osiedlu, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia o zakupie dwóch szt. profesjonalnych kamer, które zostaną podłączone do ogólnomiejskiego monitoringu mieszkańców i przekazane na stan miasta. Przewidywany koszt zakupu kamer wynosi 40.000 zł – płatne z funduszu remontowego ogólnoosiedlowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania..

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 09:00, 26 maja 2017

Kategorie: 2017