UCHWAŁA NR 44/2015
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 24.09.2015 r.

w sprawie: zagospodarowania terenu przy ul. Stokrotki na parking osiedlowy.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 10 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli S.M. „Czuby” i zasad ich wynagradzania w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” wnioskuje do Zarządu S.M. „Czuby” o podjęcie działań umożliwiających budowę osiedlowego parkingu samochodowego na terenie działki gruntu nr 41/4 przy ul. Stokrotki/Ruciana w połączeniu z utrzymaniem funkcji rekreacyjnej przyległego terenu. Wg wstępnego projektu parkingu możliwe jest utworzenie około 285 miejsc postojowych, tak potrzebnych w osiedlach Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 09:16, 29 kwietnia 2016

Kategorie: 2015