UCHWAŁA NR 38/2015
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 30.07.2015 r.

w sprawie: zmiany planu wydatków na remonty w osiedla w 2015 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 1, 3, 11 Regulaminu Rady Przedstawicieli Osiedli S.M. „Czuby” i zasad ich wynagradzania w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

W związku z przebudową ul. Dziewanny, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia o zwiększeniu zakresu remontów w osiedlu Ruta w roku 2015 o wykonanie 8 szt. zatok parkingowych przy ul. Dziewanny i przeznacza na ten cel kwotę w wysokości 20.000 zł z funduszu remontowego ogólnoosiedlowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 09:12, 29 kwietnia 2016

Kategorie: 2015