UCHWAŁA NR 22/2015
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 23.04.2015 r.

w sprawie: zwiększenia wydatków w planie funduszu remontowego dla nieruchomości przy ul. Różanej 6.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 1, 3 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla S.M. „Czuby” w Lublinie, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”, na podstawie aktualnego kosztorysu budowlanego, postanawia zwiększyć kwotę wydatków w planie funduszu remontowego dla nieruchomości przy ul. Różanej 6 o kwotę 50 tys. zł. w pozycji: „remont tarasu przed wejściami do klatek schodowych budynku przy ul. Różanej 6” – z realizacją tego remontu w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 09:05, 29 kwietnia 2016

Kategorie: 2015