UCHWAŁA NR 3/2014
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 20.02.2014 r.

w sprawie: rozliczenia zadania termomodernizacji 28 budynków mieszkalnych w osiedlu „Ruta”
Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia:

  1. Rozliczyć koszty docieplenia budynków przy ul. Dziewanny 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 15, ul. Jana Pawła II 9, ul. Różana 3, 6, 7,17, 21, 27, ul. Stokrotki 1, 3, 5, 7, 8, ul. Sasankowa 1, 3, 4, 5 – z zachowaniem zasady jednakowego obciążenia kosztami realizacji zadania jednakową rozliczeniową stawką kosztów przypadającą na 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkań, wynikającą z jednakowego finansowania dociepleń tą samą stawką miesięcznej opłaty za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkań – dla wszystkich budynków składających się na to zadanie.
  2. Przeznaczyć nadwyżkę z rozliczenia wpłat i kosztów wykonanego zadania docieplenia ścian zewnętrznych grupy 28 budynków mieszkalnych na poszczególne fundusze remontowe nieruchomości docieplonych budynków.
  3. Szczegółowe rozliczenie kosztów dociepleń poszczególnych budynków zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

 

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 10:19, 29 kwietnia 2016

Kategorie: 2014