UCHWAŁA NR 24/2014
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 18.09.2014 r.

w sprawie: finansowania remontów części zatok parkingowych w pasach drogowych w osiedlu Ruta.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 10 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla S.M. „Czuby” w Lublinie, postanawia:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia z funduszu remontowego ogólnoosiedlowego osiedla „Ruta” finansować remonty części zatok parkingowych w pasach drogowych ul. Różanej, przynależnych do nieruchomości ul. Różana 17, 21, 27.
Powyższe wynika z warunku przyjęcia ulicy Różanej na majątek miasta Lublin.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

/Zbigniew Gontarz/

Data opublikowania: 10:33, 29 kwietnia 2016

Kategorie: 2014