UCHWAŁA NR 9/2013
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 23.05.2013 r.

w sprawie: korekty planu na rok 2013 dot. wykonania miejsc postojowych w osiedlu „Ruta”z funduszu remontowego ogólnoosiedlowego w ramach kontynuacji budowy nowych miejsc parkingowych w os. Ruta.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla S.M. „Czuby” w Lublinie, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia o dokonaniu korekty planu na rok 2013 poprzez umieszczenie w planie remontów pozycji wykonanie 18 szt. miejsc postojowych w rejonie  ul. Dziewanny 5 – 9 szt., ul. Dziewanny 9 – 5 szt., ul. Dziewanny 10 – 4 szt., przeznaczając na ten cel kwotę w wysokości 66 tys. złotych z funduszu ogólnoosiedlowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

 

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
/Zbigniew Gontarz/

Data opublikowania: 10:59, 29 kwietnia 2016

Kategorie: 2013