UCHWAŁA NR 5/2013
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 23.05.2013 r.

w sprawie: zamontowania blokady parkingowej przy wjeździe na parking przy ul. Dziewanny 12.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 14 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla S.M. „Czuby” w Lublinie, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” – na podstawie wniosku Przedstawiciela nieruchomości przy ul. Dziewanny 12 – wyraża zgodę na zamontowanie na wjeździe na parking przy ul. Dziewanny 12 blokady parkingowej zamykanej na kłódkę, bez założenia kłódki. Koszt blokady zostanie sfinansowany z funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Dziewanny 12.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
/Zbigniew Gontarz/

Data opublikowania: 10:58, 29 kwietnia 2016

Kategorie: 2013