ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 2/N/2013 z dnia 19.12.2013 r. RPN Osiedla Ruta

UCHWAŁA NR 2/N/2013
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 19.12.2013 r.

w sprawie: korekty planu funduszu remontowego na rok 2014 dla nieruchomości 10-ER tj. budynki przy ul. Sasankowej 1, Sasankowej 3 i Sasankowej 5.
Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 1 i 3 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia o dokonaniu korekty planu funduszu remontowego ogólnoosiedlowego na 2014 rok poprzez zwiększenie zakresu wymiany okien na klatkach schodowych na zakres obejmujący wszystkie budynki w nieruchomości nr 10-ER, tj. budynki przy ul. Sasankowej 1, Sasankowej 3 i Sasankowej 5 i przeznaczeniu na ten cel kwoty w wysokości 150.000 zł.

§ 2

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia o dokonaniu korekty planu funduszu remontowego nieruchomości nr 10-ER na 2014 rok poprzez zwiększenie zakresu robót polegających na przebudowie ścian zewnętrznych klatki schodowej i korytarzy poprzez zamurowanie otworów przy oknach na zakres obejmujący wszystkie budynki w nieruchomości nr 10-ER, tj. budynki przy ul. Sasankowej 1, Sasankowej 3 i Sasankowej 5 i przeznaczeniu na ten cel kwoty w wysokości 75.000 zł.

§ 3

W związku z określeniem w § 2 dodatkowego zakresu robót w planie remontów nieruchomości na 2014 r. zwiększa się miesięczną stawkę opłaty na fundusz remontowy nieruchomości nr 10-ER z kwoty 0,31 zł/m2 na 0,66 zł/m2 na okres od 01.04.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.
 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
/Zbigniew Gontarz/

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie