UCHWAŁA NR 18/2013
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 31.07.2013 r.

 
w sprawie: korekty planu na rok 2013 z funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Stokrotki 8.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla S.M. „Czuby” w Lublinie, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia o dokonaniu korekty planu remontowego na rok 2013,w poz. remont czółek płyt balkonów budynku przy ul. Stokrotki 8. Korekta dotyczy wydatków z funduszu remontowego nieruchomości Stokrotki 8.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

 

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
/Zbigniew Gontarz/

Data opublikowania: 11:28, 29 kwietnia 2016

Kategorie: 2013