ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
725 538 608
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Adres
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 17/2013 z dnia 31.07.2013 r. RPN Osiedla Ruta

UCHWAŁA NR 17/2013
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 31.07.2013 r.

w sprawie: uchwalenia planu gospodarczo-finansowego osiedla „RUTA” na 2014 r. oraz podziału nadwyżki bilansowej za 2012 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 1, 2, 3, 13 Regulaminu Rady Przedstawicieli Osiedla S.M. „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” uchwala Plan Gospodarczo-Finansowy Osiedla „RUTA” na 2014 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia podzielić nadwyżkę bilansową za 2012 r. w następujący sposób:

  1. kwotę nadwyżki w wys. 140.411,51 zł. podzielić na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali członków Spółdzielni (mieszkalnych, użytkowych i garaży),
  2. z kwoty nadwyżki w wys. 43.409,20 zł – 10 tys. przeznaczyć na dofinansowanie Domu Kultury Ruta”, a pozostałą kwotę w wysokości 33.409,20 zł należy przeznaczyć na pokrycie ujemnego wyniku kosztów eksploatacji osiedla,
  3. kwota 15.362,40 zł uzyskana z tytułu reklam i kwota 44.509,83 zł. dzierżawy terenu zostaną odpowiednio podzielone na nieruchomości, w których te pożytki wystąpiły.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

 

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
/Zbigniew Gontarz/

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie