UCHWAŁA NR 31/2012
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 29.11. 2012 r.

w sprawie: zabudowy wnek w budynkach przy ul. Watykanskiej 8 i 10.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 14 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla S.M. „Czuby” w Lublinie, ustala co następuje:

§ 1

  1. Rada Przedstawicieli Nieruchomosci Osiedla „Ruta” postanawia o wykonaniu zabudowy krata z drzwiami wnęk przy ul. Watykanskiej 8 i 10 na poziomie garaży i obejmujacych dodatkowe wyjścia z piwnic oraz dolne komory zsypowe. Przewidywany koszt robót 9.000 zl.
  2. Wprowadza się stosowną korektę planu remontów w nieruchomości ul. Watykańska 4,6,8,10 na 2012 r. majacą na celu wykonanie w/w prac.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5  Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

/Zbigniew Gontarz/

Data opublikowania: 12:00, 29 kwietnia 2016

Kategorie: 2012