UCHWAŁA NR 26/2012
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 27.09. 2012 r.

sprawie: zmiany organizacji ruchu odcinka pieszo-jezdnego od ul. Dziewanny do ul. Rucianej.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 13 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla S.M. „Czuby” w Lublinie , ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia zlecić opracowanie projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego przebudowy połączenia drogowego – pomiędzy ul. Dziewanny a ciągiem pieszo-jezdnym do ulicy Rucianej – autorowi sporządzonej koncepcji zmiany organizacji ruchu drogowego. Projekt winien posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz decyzję – pozwolenie na budowę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta

/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta

/Zbigniew Gontarz/

Data opublikowania: 11:57, 29 kwietnia 2016

Kategorie: 2012