ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 23/2012 z dnia 09.08.2012 r. RPN Osiedla Ruta

UCHWAŁA NR 23/2012
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 09.08.2012 r.

w sprawie: uchwalenia planu gospodarczo-finansowego osiedla „RUTA” na 2013 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 1, 2, 3, 13 Regulaminu Rady Przedstawicieli Osiedla S.M. „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” uchwala Plan Gospodarczo-Finansowy Osiedla „RUTA” na 2013 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia przeznaczyć nadwyżkę bilansową za 2011 r. w kwocie 67.578,48 zł. na pokrycie ujemnego wyniku pozostałej działalności osiedla RUTA, z podziałem na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej nieruchomości – z wyłączeniem lokali użytkowych posiadających umowy najmu.

§ 3

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia kwotę w wysokości 18.202,73 zł. uzyskaną w 2011 r. z dzierżawy terenu i dzierżawy powierzchni pod reklamy przeznaczyć odpowiednio dla nieruchomości, w których te pożytki wystąpiły.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

/Zbigniew Gontarz/

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie