UCHWAŁY z posiedzeń
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „PORĘBA”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
Rok 2013
***
Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “Poręba” z lat poprzednich:

Data opublikowania: 12:34, 18 sierpnia 2021

Kategorie: Poręba