UCHWAŁA Nr 3/2021
z dnia 19 lutego 2021 roku

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Poręba” Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby” w Lublinie w sprawie wykonania remontu instalacji elektrycznej oświetlenia klatek schodowych w nieruchomości EP07 – Agatowa 18.

Na podstawie § 103b ust.1 pkt. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Poręba” postanawia:

§ 1

Wykonać remont instalacji elektrycznej oświetlenia klatek schodowych w nieruchomości EP07 – Agatowa 18.

§ 2

Administracja Osiedla „Poręba” dokona zakupu niezbędnych materiałów i wykona remont we własnym zakresie.

§ 3

Koszty remontu w kwocie 10 000 zł obciążą fundusz remontowy nieruchomości EP-07 – Agatowa 18.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ R.P.N. Oś. „PORĘBA”

GRAŻYNA KASPRZAK

PRZEWODNICZĄCY R.P.N. Oś. „PORĘBA”

JERZY KACZMARSKI

Data opublikowania: 15:04, 24 maja 2021

Kategorie: Poręba