UCHWAŁA Nr 21/2021
z dnia 19 listopada 2021 roku

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Poręba” Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby” w Lublinie w sprawie zakupu biurowej niszczarki na wyposażenie Administracji Osiedla „Poręba”

Na podstawie § 103b ust.1 pkt. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Poręba” postanawia:

§ 1

Zakupić biurową niszczarkę na wyposażenie Administracji Osiedla „Poręba”

§ 2

Na zakup niszczarki przeznaczyć kwotę do 2 000 zł

§ 3

Realizację uchwały powierza się Administracji Osiedla „Poręba”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ R.P.N.. „PORĘBA”

GRAŻYNA KASPRZAK

PRZEWODNICZĄCY R.P.N. „PORĘBA”

JERZY KACZMARSKI

Data opublikowania: 12:04, 18 marca 2022

Kategorie: Poręba