UCHWAŁA Nr 7/2020
z dnia 19 lutego 2020 roku

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Poręba” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
W sprawie wprowadzenia do opłat czynszowych poz. sprzątanie klatki schodowej w budynku Bursztynowa 14 kl. III mieszkania od nr 21 do nr 30.

Na podstawie § 17 ust.2 Regulaminu Porządku Domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Poręba” postanawia:

§ 1

Realizując wniosek mieszkańców wprowadza się do opłat czynszowych poz. sprzątanie klatki schodowej w budynku Bursztynowa 14 kl. III mieszkania od nr 21 do nr 30.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” i Administracji Osiedla „Poręba”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ R.P.N.. „PORĘBA”

GRAŻYNA KASPRZAK

PRZEWODNICZĄCY R.P.N. „PORĘBA”

JERZY KACZMARSKI

Data opublikowania: 09:33, 17 sierpnia 2021

Kategorie: 2020