UCHWAŁA Nr 22/2020
z dnia 16 listopada 2020 roku

 

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Poręba” Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby” w Lublinie w sprawie wykonania remontu instalacji elektrycznej oświetlenia klatek schodowych w nieruchomościach: 08EP – Bursztynowa 1.

Na podstawie § 103b ust.1 pkt. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Poręba” postanawia:

§ 1

Wykonać remont instalacji elektrycznej oświetlenia klatek schodowych w nieruchomościach: 08EP- Bursztynowa 1.

§ 2

Administracja Osiedla „Poręba” dokona zakupu niezbędnych materiałów i wykona remont we własnym zakresie.

§ 3

Na realizację remontu zostają przeznaczone środki finansowe z funduszu remontowego nieruchomości 08EP – Bursztynowa 1 w kwocie 7 000,- zł.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ R.P.N. „PORĘBA”

GRAŻYNA KASPRZAK

PRZEWODNICZĄCY R.P.N. „PORĘBA”

JERZY KACZMARSKI

Data opublikowania: 10:05, 17 sierpnia 2021

Kategorie: 2020