UCHWAŁA Nr 5/2023
z dnia 17 kwietnia 2023 roku
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Poręba”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

 

W sprawie wykonania remontu instalacji gazowej w budynku Perłowa 4 kl. IX pion mieszkań Nr 78, 80, 82, 84, 86.

Na podstawie § 103b ust.1 pkt. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Poręba” postanawia:

§ 1

Wykonać remont instalacji gazowej w budynku Perłowa 4 kl. IX pion mieszkań Nr 78, 80, 82, 84, 86.

§ 2

Wykonanie remontu jest konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i mienia oraz możliwości korzystania z instalacji gazowej osobom zamieszkałym w budynku Perłowa 4 o numerach mieszkań (78, 80, 82, 84, 86).

§ 3

Na realizację remontu zostaną przeznaczone środki finansowe z funduszu remontowego nieruchomości EP01 (Perłowa 4, 8) w kwocie 20 000,- zł

§ 4

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” i Administracji Osiedla „Poręba”.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

SEKRETARZ R.P.N. Oś. „PORĘBA”

GRAŻYNA KASPRZAK

PRZEWODNICZĄCY R.P.N. Oś. „PORĘBA”

JERZY KACZMARSKI

 

Data opublikowania: 11:26, 2 lipca 2023

Kategorie: 2023