UCHWAŁA Nr 12/2022
z dnia 10 października 2022 roku

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Poręba”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W sprawie: wprowadzenia do opłat eksploatacyjnych poz. sprzątanie klatki schodowej w budynku Agatowa 16 kl. VI mieszkania od nr 47 do nr 53.

Na podstawie § 17 ust.2 Regulaminu Porządku Domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Poręba” postanawia:

§ 1

Realizując wniosek mieszkańców wprowadza się do opłat eksploatacyjnych poz. sprzątanie klatki schodowej w budynku Agatowa 16 kl. VI mieszkania od nr 47 do nr 53.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” i Administracji Osiedla „Poręba”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ R.P.N. Oś. „PORĘBA”

GRAŻYNA KASPRZAK

PRZEWODNICZĄCY R.P.N. Oś. „PORĘBA”

JERZY KACZMARSKI

Data opublikowania: 13:20, 7 listopada 2022

Kategorie: 2022