UCHWAŁA Nr 1/2022
z dnia 14 stycznia 2022 roku
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Poręba”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W sprawie: wprowadzenia do opłat eksploatacyjnych poz. sprzątanie klatki schodowej w budynku Perłowa 4 kl. X mieszkania od nr 88 do nr 97.

Na podstawie § 17 ust.2 Regulaminu Porządku Domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Poręba” postanawia:

§ 1

Realizując wniosek mieszkańców wprowadza się do opłat eksploatacyjnych poz. sprzątanie klatki schodowej w budynku Perłowa 4 kl. X mieszkania od nr 88 do nr 97.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” i Administracji Osiedla „Poręba”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ R.P.N.. „PORĘBA”

GRAŻYNA KASPRZAK

PRZEWODNICZĄCY R.P.N. „PORĘBA”

JERZY KACZMARSKI

Data opublikowania: 12:26, 18 marca 2022

Kategorie: 2022