UCHWAŁA Nr 9/2019
z dnia 08 kwietnia 2019 roku

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Poręba” Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby” w Lublinie w sprawie wprowadzenia do opłat czynszowych poz. sprzątanie klatki schodowej w budynku Perłowa 4 kl. I mieszkania od nr 1 do nr 10.

Na podstawie § 103b ust.13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Poręba” postanawia:

§ 1

Realizując wniosek mieszkańców wprowadza się do opłat czynszowych poz. sprzątanie klatki schodowej w budynku Perłowa 4 kl. I, mieszkania od nr 1 do nr 10.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” i Administracji Osiedla „Poręba”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ R.P.N. „PORĘBA”

GRAŻYNA KASPRZAK

PRZEWODNICZĄCY R.P.N. „PORĘBA”

JERZY KACZMARSKI

Data opublikowania: 11:50, 17 sierpnia 2021

Kategorie: 2019