UCHWAŁA Nr 6/2019
z dnia 20 marca 2019 roku

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Poręba” Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby” w Lublinie w sprawie spłaty udzielonego przez Zarząd Spółdzielni dofinansowania przeznaczonego na remont chodników w 2019 roku.

Na podstawie § 103b ust.1 pkt. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Poręba” postanawia:

§ 1

Udzielone przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” dofinansowanie przeznaczone na realizację remontów chodników w 2019 roku zostanie spłacone ze środków wspólnego funduszu remontowego Osiedla „Poręba”.

§ 2

Corocznie przy uchwalaniu i zatwierdzaniu planów finansowo- gospodarczych osiedla „Poręba” na lata 2020 i 2021 zostaną zabezpieczone środki finansowe na spłatę dofinansowania z odpisu na wspólny fundusz remontowy osiedla „Poręba”.

§ 3

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” i Kierownikowi Administracji Osiedla „Poręba”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ R.P.N. „PORĘBA”

GRAŻYNA KASPRZAK

PRZEWODNICZĄCY R.P.N. „PORĘBA”

JERZY KACZMARSKI

Data opublikowania: 11:47, 17 sierpnia 2021

Kategorie: 2019