UCHWAŁA Nr 13/2019
z dnia 17 czerwca 2019 roku

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Poręba” Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby” w Lublinie w sprawie oczyszczenia części elewacji w nieruchomości EP04 (Bursztynowa 12, Turkusowa 1).

Na podstawie § 103b ust.14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Poręba” postanawia:

§ 1

Wykonać oczyszczenie części elewacji nieruchomości EP04 (Bursztynowa 12, Turkusowa 1)

§ 2

Na wykonanie w/w prac przeznaczyć kwotę 15 000 zł z funduszu remontowego nieruchomości EP04 (Bursztynowa 12, Turkusowa 1).

§ 3

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” i Administracji Osiedla „Poręba”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ R.P.N. „PORĘBA”

GRAŻYNA KASPRZAK

PRZEWODNICZĄCY R.P.N. „PORĘBA”

JERZY KACZMARSKI

Data opublikowania: 11:53, 17 sierpnia 2021

Kategorie: 2019