UCHWAŁA NR 40/11/2023

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 29.11.2023 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego nieruchomości 04EŁ (Biedronki 5, 7, 9, 11) na rok 2023 r.

§ 2

W związku ze stwierdzeniem w trakcie prowadzonych robót zwiększenia zakresu robót polegających na uzupełnieniu ubytku w elewacji budynku przy ul. Biedronki 7, przeznacza się dodatkową kwotę w wysokości 1 750,00 zł. na usunięcie powyższej usterki.

§ 3

Stawka odpisu na fundusz remontowy w/w nieruchomości pozostaje bez zmian.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 14:01, 28 grudnia 2023

Kategorie: 2023