UCHWAŁA NR 15/05/2023

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 17.05.2023 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę planu rzeczowo-finansowego nieruchomości 01EŁ (Kaczeńcowa 1, 3, 5) na rok 2023 r.

§ 2

Przeznacza się z funduszu remontowego powyższej nieruchomości kwotę ok. 3 000,00 zł. na remont komina w budynku przy ul. Kaczeńcowej 3 kl. V.

§ 3

Stawka odpisu na fundusz remontowy w/w nieruchomości pozostaje bez zmian.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.
/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N
/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 10:13, 15 czerwca 2023

Kategorie: 2023