UCHWAŁA NR 07/02/2023

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 15.02.2023 r.

 

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego nieruchomości 06EŁ (Tatarakowa 10, 12, 14, 16) na rok 2023 r.

§ 2

W celu zapobiegnięcia możliwości wystąpienia kolejnych przecieków do mieszkań spowodowanych anomaliami pogodowymi, postanawia się przeznaczyć z funduszu remontowego powyższej nieruchomości kwotę ok. 40 tys. zł. na wymianę pasów podrynnowych, rynien oraz miejscowych napraw pokrycie dachowego i elewacji w budynku przy ul. Tatarakowej 14.

§ 3

Stawka odpisu na fundusz remontowy w/w nieruchomości pozostaje bez zmian.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N.

/Danuta Przybyś – Ziemba/

Data opublikowania: 11:02, 22 marca 2023

Kategorie: 2023