UCHWAŁA NR 26/08/2022

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby’ w Lublinie
z dnia 29.08.2022 r.

 

w sprawie: zlecenia sprzątania klatki schodowej firmie zewnętrznej i wprowadzenia składnika opłat eksploatacyjnych

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, § 19 pkt. 2 Regulaminu porządku domowego, w głosowaniu: za- jednogłośnie postanowiła:

§ 1

Na wniosek mieszkańców budynku przy ul. Biedronki 5 /kl. VI, w mieszkaniach od 51 do 60, zlecić sprzątanie klatki schodowej firmie zewnętrznej i wprowadzić stosowny czynnik opłat eksploatacyjnych.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

 

Data opublikowania: 10:56, 21 października 2022

Kategorie: 2022