UCHWAŁA NR 18/05/2022

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.05.2022 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Nie wyraża się zgody na wprowadzenie kontroli (poprzez montaż szlabanów i parkometrów) wjazdu i korzystania z parkingów na terenie mienia Spółdzielni usytuowanych w granicach osiedla ,,Łęgi”.

§ 2

Nie wnosi się sprzeciwu co do montażu szlabanów lub parkometrów na parkingach w innych osiedlach.

§ 3

W przypadku realizacji powyższej inwestycji na innych osiedlach, nie wyraża się zgody na partycypowanie w ich finansowaniu jak również w kosztach ich utrzymania.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.
/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N.
/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 08:38, 31 maja 2022

Kategorie: 2022