UCHWAŁA NR 17/04/2022

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 27.04.2022 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego nieruchomości 09EŁ (Bociania 6, 8, 10) na rok 2022.

§ 2

Przeznacza się z funduszu remontowego w/w nieruchomości dodatkowe środki finansowe w wysokości 27 000,00 zł. na pokrycie kosztów związanych z wymianą instalacji gazowej w budynku przy ul. Bocianiej 10.23

§ 3

Odpis na fundusz remontowy tych nieruchomości pozostaje bez zmian.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.
/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N
/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 08:55, 2 maja 2022

Kategorie: 2022