UCHWAŁA NR 12/04/2022

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 27.04.2022 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę planu rzeczowo-finansowego nieruchomości 09EŁ (Bociania 6, 8, 10) na rok 2022.

§ 2

Postanawia się przeznaczyć z funduszu remontowego powyższej nieruchomości kwotę 1 000,00 zł. na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania poręczy przy nowo wykonanych schodach wejściowych do klatek schodowych budynku przy ul. Bocianiej 6.

§ 3

Powyższe prace wykonają konserwatorzy Osiedla ,,Łęgi”.

§ 4

Stawka odpisu na fundusz remontowy w/w nieruchomości pozostaje bez zmian.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.
/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N
/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 08:48, 2 maja 2022

Kategorie: 2022