UCHWAŁA NR 08/11/2022

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.11.2022 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę najemcy lokalu użytkowego przy ul. Tatarakowej 8 na nieodpłatne umieszczenie reklamy związanej z prowadzoną działalnością o pow. ok. 3 m² na działce nr 19/17 przy ul. Tatarakowej w okolicy sklepu /nazwa firmy/.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 14:15, 23 listopada 2022

Kategorie: 2022