UCHWAŁA NR 06/11/2022

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.11.2022 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zakup i montaż akcesoriów niezbędnych do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców budynków przy ul. Kaczeńcowej 1, 3, 5.

§ 2

Koszt w/w działania obciąży ,,eksploatację” powyższej nieruchomości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 14:13, 23 listopada 2022

Kategorie: 2022