UCHWAŁA NR 04/03/2022

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 30.03.2022 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ”Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Zgłosić do ,,Budżetu Obywatelskiego” miasta Lublin na 2023 r. wniosek o wykonanie remontu nawierzchni dwóch parkingów i ciągów pieszych usytuowanych na wysokości budynku przy ul. Biedronki 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 08:28, 11 kwietnia 2022

Kategorie: 2022