UCHWAŁA NR 03/02/2022

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 23.02.2022 r.

 

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

W związku z propozycją rozbudowy parkingu usytuowanego na działce nr 5/13 przy ul. Tymiankowej będącej mieniem spółdzielni o 4 miejsca postojowe, które położone będą w pasie drogowym Al. Jana Pawła II, nie wyraża się zgody na rozpoczęcie procedur związanych z realizacją tej inwestycji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz R.P.N.
/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N
Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 12:55, 18 marca 2022

Kategorie: 2022