UCHWAŁA NR 02/10/2022

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 19.10.2022 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę planu rzeczowo-finansowego nieruchomości 11EŁ (Tymiankowa 48,50,52) na rok 2022 r.

§ 2

Postanawia się przeznaczyć z funduszu remontowego powyższej nieruchomości kwotę 350,00 zł. na zakup 2 szt. opraw oświetleniowych z czujnikami ruchu z przeznaczeniem na III klatkę schodową w budynku przy ul. Tymiankowej 52.

§ 3

Powyższe prace montażowe wykonają konserwatorzy Osiedla ,,Łęgi”.

§ 4

Stawka odpisu na fundusz remontowy w/w nieruchomości pozostaje bez zmian.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 11:00, 21 października 2022

Kategorie: 2022