UCHWAŁA NR 19/08/2021

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby’ w Lublinie
z dnia 25.08.2021 r.


Działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ,,Łęgi” wyraża zgodę na rozpoczęcie w tym roku realizacji zadań remontowych zatwierdzonych w planie remontów na 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 09:07, 7 września 2021

Kategorie: 2021