UCHWAŁA NR 17/08/2021

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.08.2021 r.

 

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę planu rzeczowo-finansowego nieruchomości 05EŁ (Wiklinowa 4, 6) na rok 2021 r.

§ 2

W związku z możliwością ubiegania się o finansowanie oraz o częściowy zwrot kosztów wyraża się zgodę na zlecenie opracowania opinii dotyczącej możliwości technicznych dostosowania budynków do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami wraz z wymianą dźwigów osobowych.

§ 3

Środki finansowe w wysokości 950,00 zł. pochodzić będą z funduszu remontowego tej nieruchomości.

§ 4

Stawka odpisu na fundusz remontowy w/w nieruchomości pozostaje bez zmian.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 09:00, 7 września 2021

Kategorie: 2021