UCHWAŁA NR 15/07/2021

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby’ w Lublinie
z dnia 14.07.2021 r.

 

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi’ działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się plan gospodarczo-finansowy Domu Kultury Osiedla „Łęgi” na 2022 rok /wg. załączników/.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2022r.

Sekretarz R.P.N.
/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N.
/Danuta Przybyś – Ziemba/

Data opublikowania: 08:49, 10 sierpnia 2021

Kategorie: 2021