UCHWAŁA NR 05/05/2021

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.05.2021 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgody na obniżenie o 100 zł. opłaty za dzierżawę części terenu przy ul. Tatarakowej (działka nr 19/17) na okres trzech miesięcy od 01 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. firmie P.H.U. IMPOL PIOTR ZABOREK, ul. Tatarakowa 8A, 20-540 Lublin

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.
/Henryk Banach/

Sekretarz R.P.N.
/Danuta Przybyś- Zięba/

Data opublikowania: 08:37, 2 czerwca 2021

Kategorie: 2021